top of page

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Innehaver av Skap plass er behandlingsansvarlig for enkeltpersonforetakets behandling av personopplysninger og påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen

Vi benytter opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og veiledning i forbindelse med dine kjøp av tjenester.

Grunnlaget for behandlingen

Der du har samtykket vil det benyttes opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og veiledning i forbindelse med dine kjøp. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og veiledning. 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Personopplysninger vil ikke bli delt, solgt eller overført til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med dine kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Spørsmål kan rettes til skeie@skap-plass.com

Linda Skeie 

Ryddekonsulent utdannet av Marie Kondo

Asker

bottom of page