top of page

Steg 1: Skap plass til din ryddereise

Vi går gjennom ditt målbilde og lager plan for gjennomføring.

  • 1
  • Kr 850 pr time
  • Hos kunden

Tjenestebeskrivelse

Skap plass til din ryddereise. Fremtidsvisjonen er viktig å jobbe grundig med, den er en essensiell faktor for motivasjon i arbeidet videre. Jeg hjelper deg med å skissere opp visjon, delmål og vi legger en plan for gjennomføringen sammen, tilpasset dine behov.


Kontaktinformasjon

95258637

skeie@skap-plass.no

Asker kommune Åsakerveien 3, 3430 Spikkestad, Norge


bottom of page