top of page

Steg 5: Skap plass til dine komono

Komono er japansk og kan oversettes med ting og tang.

  • 3 t
  • Kr 850 pr time
  • Hos kunden

Tjenestebeskrivelse

Skap plass til dine komono: Omgivelsene våre påvirker oss bevisst og ubevisst. Tingene som omgir deg og hvordan de er plassert eller organisert i ditt hjem påvirker din energi. Vi går gjennom tingene dine underkategori for underkategori. Du får støtte mens du gjennomfører gledessjekk av dine gjenstander og vi finner gode systemer for oppbevaring av tingene som beriker ditt liv.


Kontaktinformasjon

95258637

skeie@skap-plass.no

Asker kommune Åsakerveien 3, 3430 Spikkestad, Norge


bottom of page